ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

บล็อคความรู้เกี่ยวกับเกษตร
Read the Latest News

      เนื่องด้วยสถานการณ์ยางพารามีราคาต่ำลง ทางหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรได้มีการแนะนำเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางที่สำคัญของประเทศไทยให้หันมาปลูกพืชแซมยาง ในช่วงที่ราคายางยังคงวิกฤตอยู่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชแซมยาง โดยอาจปลูกเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น เช่น ข้าวโพด ฟักทอง มะเขือ และแตงโม เป็นต้น เพราะสามารถจำหน่ายและนำเงินมาหมุนเวียนได้เร็ว

ผักกาดหอม ผักสลัดขับสารพิษ

ผักกาดหอม หรือ ผักสลัด เป็นผักที่มีลักษณะสีสันสวยงาม จึงนิยมนำมาประดับตกแต่งให้กับจานอาหารเพื่อความสวยงามน่ารับประทาน ผักกาดหอมจะมีลำต้นอวบน้ำขนาดเล็ก และมีใบขนาดใหญ่ปกคลุมลำต้น ผักกาดหอมมีหลากหลายพันธุ์ ซึ่งลักษณะของใบและสีสันก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ผักกาดหอมห่อ (Head Lettuce) จะมีใบสีเขียว อัดรวมกันแน่นจนมีลักษณะเป็นหัว เนื้อใบบางกรอบ

seedlings

ความรู้เรื่องการเลือกเมล็ดพันธุ์ สำหรับมือใหม่หัดปลูก
ในการเพาะปลูกพืชเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์นั้น สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนั้นก็คือ การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ตรงตามความต้องการของตลาด และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากพืชจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ปุ๋ย จะเป็นส่วนสนับสนุนช่วยทำให้พืชพันธุ์นั้นงอกงามได้เป็นอย่างดี

เกษตรอินทรีย์

ระบบเกษตรกรรมที่จะนำไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ดำเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกัน และทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่ ระบบเกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาส่วนผสม ในที่นี้จึงขอให้คำจำกัดความรวมทั้งความหมายของคำทั้ง 2 คำ ดังต่อไปนี้

CORN

ข้าวโพด นอกจากจะเป็นผักที่มีรสชาติหวานมัน อร่อย พร้อมให้พลังงานแก่ร่างกายสูงแล้ว ข้าวโพดยังมีสรรพคุณต่างๆ ที่มีฤทธิ์ทางยาช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคต่างๆได้ด้วย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีดไลน์ จำกัด

เลขที่ 70 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 02-019-2000
แฟกซ์. 02-019-8802
www.seedline.co.th